ด้วยการติดตั้งที่มาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัย มีการทำ Resistivity Test Report  EN 1081 และ ASTM F-150 พร้อม Certificate of Quality ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้ บริษัท ดีดี ฟลอริ่งคอร์เพอเรชั่น จำกัด มั่นใจในศักยภาพและคุณภาพของสินค้าที่จะมอบให้ลูกค้า โดยยึดหลักว่า “ลูกค้าจ่ายเงินทั้งที่ต้องมอบแต่ของดีดี เท่านั้น”